Ajuts a la contractació per treballar a la campanya agrària 2022

L’ajut ha augmentat de 40 a 90 euros setmanals per contracte

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) torna a oferir ajuts a la contractació per treballar a la campanya agrària. Les subvencions són de 90 euros per contracte laboral i setmana (un màxim de quatre setmanes).

Els contractes han de ser a persones desocupades o afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació. El nombre màxim de contractes subvencionables és de cinc.

Millores a l’experiència pilot

S’han afegit millores a l’experiència pilot duta a terme l’any passat, amb l’objectiu de potenciar el treball regular i de qualitat en el sector agrari. Així, s’incrementa l’import de l’ajut per setmana de treball (passa de 40 a 90 euros) i s’inclouen com a tasques subvencionables totes les activitats relacionades amb la campanya agrària, com per exemple el manteniment de les finques o els treballs d’esporga.

Allotjament digne per a les persones contractades

Aquesta línia d’ajuts també garanteix que a les persones contractades que hagin de pernoctar a la localitat del lloc de treball, se’ls ofereixi un allotjament digne i de qualitat. En aquest sentit, els contractes han d’estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 km de distància del lloc on s’hagin de realitzar els treballs agrícoles, o bé disposar d’un allotjament que els hagi facilitat l’empresa dins d’aquest radi.

Com accedir a la subvenció

Per accedir a la subvenció, les empreses no podran tenir més de deu persones treballadores i la persona destinatària del contracte haurà d’estar inscrita com a demandant d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El pressupost de la convocatòria és de 250.000 euros i la data límit per presentar les sol·licituds és el proper 31 d’octubre.

TTT