LÍNIES D'ACTUACIÓ

A continuació s'exposen les línies d'actuació del programa TTT a l'Alt Penedès i el desenvolupament de projectes i accions desenvolupades:

Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
Detectar i caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les polítiques d’actuació locals 

amb la major concreció possible i en consonància amb a la realitat de cada territori.

Línia 2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral 
Fer partícip tot el teixit socioeconòmic en les accions a realitzar, traçar una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, 

que permeti anticipar necessitats futures, amb el propòsit de fomentar la col·laboració. 

Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones

Desplegar itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de forma preventiva i proactiva, amb el propòsit de disminuir 

la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.

Línia 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial

Acompanyar a les empreses a (re)definir nous models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals. 

Amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 

i acompanyar les empreses en el procés de digitalització i transformació tecnològica.

treball-talent-tecnologia-futur-t-p

Consell Comarcal Alt Penedès

c/ Hermenegild Clascar, nº 1-3. 08720 Vilafranca del Penedès

Tel: (93) 890.00.00 – EXTENSIÓ 130 134 i 165

tttpenedes@ccapenedes.cat

© 2021 TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA – PENEDÈS | Avís Legal | Política de PrivacitatPolítica de Galetes | Disseny web: Disculpi Studio

TTT