Kit Digital, el pla per potenciar la digitalització de les PIMEs

LA SOL·LICITUD DE LES AJUDES S’OBRE EL 15 DE MARÇ PER A EMPRESES DE 10 A 49 PERSONES TREBALLADORES.

El programa Kit Digital, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, suposarà una inversió de prop de 3.000 milions d’euros entre els anys 2021 i 2023. Milers de microempreses i autònoms podran beneficiar-se d’aquest ajut que anirà dirigit a finançar serveis en àrees tecnològiques.

Les pimes i autònoms podran escollir entre un ventall de serveis digitals en funció de les necessitats específiques de cada cas: lloc web i presència en Internet, comerç electrònic, gestió a xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica de dades, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eines d’oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat.

Les empreses que tinguin entre 10 i 49 persones treballadores, disposaran d’un bonus per valor de 12.000 euros, de 6.000 euros per les empreses d’entre 3 i 9 persones traballadores i 2.000 euros quan es tracti d’empreses o microempreses que tinguin fins a 2 persones treballadores.

El bonus digital tindrà una vigència de sis mesos des de la seva adjudicació i destinar els fons a un màxim de cinc serveis amb un any de durada com a màxim. L’ajut s’abonarà en una primer import del 70% en el moment de la compra del servei, excepte en casos de gestió de xarxes socials, en els que s’abonarà el 40%.

Per accedir al Kit Digital, les empreses hauran de complir una sèrie de requisits recollits a les bases de la convocatòria

  • Han de tenir la consideració de petita empresa, microempresa o persones autònomes.
  • Han d’estar inscrites en el cens d’empresaris, professionals i retenedors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, reflectint l’activitat econòmica a data de sol·licitud de l’ajut, així com comptar amb l’antiguitat mínima de dos anys exigida.
  • No tenir consideració d’empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

El test de diagnòstic de Accelera Pyme

El “Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital” ha posat en marxa el portal Accelera Pime on les empreses s’han de registrar per canalitzar la sol·licitud de les subvencions i conèixer millor les necessitats empresarials.

Així, el test de diagnòstic indicarà quins serveis són els més apropiats en cada cas i quines solucions tecnològiques estan disponibles.

Per a més informació:

https://acelerapyme.gob.es/kit-digital

TTT