FORMACIÓ EN
LOGÍSTICA 4.0 A
LA CADENA DE VALOR
DE L'ALIMENTACIÓ
I LES BEGUDES

FORMACIÓ EN LOGÍSTICA 4.0 PER A
LA CADENA DE VALOR DE L’ALIMENTACIÓ
I LES BEGUDES A L’ALT PENEDÈS

Una vegada desenvolupada l’experiència del projecte La Volta engegat enguany dins del programa TTT de la Diputació de Barcelona, vinculat a la logística compartida, creiem important oferir una formació especialitzadora per a persones amb experiència en el sector de la logística de la cadena de valor de l’alimentació i les begudes posant el focus en el foment de les competències digitals en el sector logístic, metodologies, sistemes i recursos.

 

FORMACIÓ DE 170 HORES DE DURADA.

 

NOMBRE D’ALUMNES: Es seleccionaran 15 alumnes amb una preselecció prèvia en què es valorarà trajectòria professional, formació prèvia, motivacions i interessos, així com nivell de digitalització previ per seguir la formació.

 


 

CONTINGUTS DEL CURS

1. Logística Integral (20h)

1.1. Introducció a la Logística

1.2. La cadena de subministres

1.3. Introducció al Lean

1.4. Logística Inversa

1.5. La Logística 4.0.

1.6. Les competències professionals a la logística 4.0.

 

2. Cadena de subministrament (Supply Chain): estratègies digitals transversals (30 h)

2.1. Necessitat de tecnologia per a la captura i gestió de dades

– Traçabilitat de les mercaderies

– Monitorització dels KPI

2.2. Integració entre els diferents implicats en la cadena de subministrament

2.3. Estratègies d’automatització de processos

– Gestió de l’activitat del magatzem

– Procés automatitzat de carregues en processos intralogístics

– Gestió de les rutes de transport

2.4. Eines de gestió digital en la cadena de subministrament i gestió de rutes

– Eines per a la recepció i organització de mercaderies.

o Traçabilitat i Sensors. RFID

o Control digital del transport físic. GPS.

 

3. Gestió de l’estoc: Picking, comandes, preparació, etiquetatge, registre i seguiment (30 h)

3.1.Inventari

– Tipus d’inventari

– Normativa legal

– Classificació de productes mètode A,B,C

– Procés d’inventari físic i digital

3.2. Gestió d’estocs

– Tipus d’estoc

– Assignació d’estocs entre magatzems d’una xarxa logística

– Factors determinants en la gestió d’estocs

– Representació del comportament de l’estoc al magatzem

– Valoració de les existències

3.3. Preparació de comandes (Picking)

– Diferents mètodes de preparació de comandes

– Tecnologies aplicades a la preparació de comandes.

o Pick to light

o Pick by Voice

o Visual Picking

o Bin Picking

o Armaris automàtics. Verticals i Horitzontals.

– Criteris operatius en la preparació de comandes

3.4. Registre, seguiment i etiquetatge de les comandes

3.5. Eines per a Gestió dels inventaris

– Codi de barres

– Tablets

– Terminals PDA

 

4.Gestió de l’aprovisionament (20 h)

4.1. L’aprovisionament funcional i l’aprovisionament operatiu

– Objectius de l’aprovisionament

– L’aprovisionament en l’organització de l’empresa

4.2. Polítiques d’aprovisionament

– El pla d’aprovisionament

– Sistemes d’impuls (‘push’) i d’estirada (‘pull’)

– Contribució de l’aprovisionament a la competitivitat de l’empresa

– Classificació de les compres

4.3. Tipus d’aprovisionaments

4.4. Demanda independent i demanda dependent

4.5. Previsió de demanda de materials o serveis

4.6. Les tecnologies aplicades a l’aprovisionament.

 

5. Gestió de Costos (20 h)

5.1. Què son els costos logístics?

5.2. Importància de les gestió dels costos logístics

5.3. Tipus de costos logístics

– Adquisició

– Estoc o inventari

– Embalatges

– Transport

– Fiscalitat

– Inversions TIC

– Persones

5.4. Gestió dels costos logístics

5.5. Sistemes de gestió integrats de costos.

 

6. Eines 4.0: Hiperconectivitat, IOT, Cloud, sistemes integrats, inventaris digitals (30 h)

6.1. La Hiperconectivitat

6.2. IOT

6.3. Cloud

6.4. SGA (Sistemas de gestión de almacenes)

6.5. Els inventaris digitals

6.6. Radiofrequència.

 

7. Normatives de Seguretat e Higiene. PRL (20 h)

7.1. Llei de PRL. Aspectes bàsics de caràcter general.

7.2. PRL específica en treballs de magatzem/logístics.

 


 

Certificat de formació

treball-talent-tecnologia-futur-t

Consell Comarcal Alt Penedès

c/ Hermenegild Clascar, nº 1-3. 08720 Vilafranca del Penedès

Tel: (93) 890.00.00 – EXTENSIÓ 130  134 i 165

tttpenedes@ccapenedes.cat

© 2021 TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA – PENEDÈS | Avís Legal | Política de PrivacitatPolítica de Galetes | Disseny web: Disculpi Studio

TTT