El quadern de camp agrícola digital serà obligatori al 2023

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat el reial decret que regularà el nou Sistema d’Informació d’Explotacions Agrícoles (SIEX). En ell es preveu que totes les dades quedin unificades i el quadern de camp agrícola sigui totalment digital.

Amb el quadern de camp digital el Ministeri pretén unificar els registres existents en l’administració pública en matèria agrària per a integrar la informació que els agricultors han de proporcionar a les autoritats competents.

L’objectiu d’aquesta mesura és aconseguir que totes les empreses agrícoles utilitzin el quadern d’explotació digital abans de 2023. Estar digitalitzat serà indispensable per a la comunicació amb les institucions i per a poder accedir a les ajudes de la PAC.

El nou sistema s’implementarà de manera progressiva en col·laboració amb les comunitats autònomes.

Quin benefici obtinc per digitalitzar el quadern de camp agrari?
Fins ara tota la informació de, per exemple, les parcel·les o ús de fitosanitaris es troba dispersa en les bases de dades i registres de les comunitats autònomes i del MAPA. Ara s’integrarà tot mitjançant un sistema interconnectat més simple.

La finalitat és simplificar la feina del tècnic agrícola i reduir la càrrega de treball administrativa. A més, la digitalització del quadern de camp per a agricultors i assessors es tradueix en una disminució de la càrrega de treball i un major control de l’explotació agrícola.

El procés de digitalització del quadern d’explotació implica que tota la informació s’integrarà amb els registres de les comunitats autònomes i al seu torn part d’aquesta informació s’integrarà en el MAPA.

Quina és la data límit per estar digitalitzat?
El procés de digitalització va començar en el moment en què es va publicitar el reial decret. Des d’aquest instant, les explotacions agrícoles que apostin per l’ús de la tecnologia aconseguiran una adaptació més ràpida i un avantatge enfront de la competència.

Respecte a la digitalització del quadern de camp agrari la data límit és 2023. Per a aquesta data les explotacions agrícoles hauran de fer la transició des del model tradicional en paper o Excel. Abans d’aquesta data s’hauran posat a la disposició dels titulars de les explotacions les eines necessàries per a aconseguir-ho.

Mentrestant, el Govern ja ha llançat un programa d’ajudes destinada a la transformació de l’agricultura. Les subvencions Kit Digital destinen més de 3.000 milions d’euros per a la contractació de solucions tecnològiques que augmentin la productivitat i sostenibilitat de la teva explotació.

Què passa si tinc dificultats per a digitalitzar-me?
Estar digitalitzat té un gran nombre de beneficis: introduir dades des de camp, controlar l’explotació agrícola amb el telèfon, millorar la comunicació amb productors, prendre millors decisions, estalviar temps i diners, etc. No obstant això, implementar-ho no sempre és fàcil.

El sector agro encara manté una relació de dependència amb les tècniques de l’agricultura tradicional. Per això es manté el costum de mantenir el quadern de camp en paper o, en el millor dels casos, utilitzant un Excel.

Per a aconseguir que totes les empreses agrícoles siguin capaces de digitalitzar-se, el Ministeri ha iniciat un procés paral·lel per a donar “el suport necessari a aquells agricultors que tinguin dificultats per a l’accés o el maneig de les eines informàtiques”.

En aquest sentit, des del programa Treball, Talent i Tecnologia, volem facilitar les eines necessàries per fer aquest procés i alinear l’Alt Penedès amb aquesta estratègia europea agroalimentària.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres al 93.890.00.00, extensió 130 i 134.

Més informació a:

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/El-Gobierno-aprueba-la-ley-con-las-normas-para-la-implantaci%C3%B3n-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-de-la-nueva-Pol%C3%ADtica-Agraria-Com%C3%BAn-%28PAC%29/tcm:30-620820

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/301221_agrpa-cumpliendo.aspx

TTT