AVÍS LEGAL

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès aplica les mesures de seguretat requerides per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès aplica les mesures de seguretat requerides per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). I especialment, per l’Esquema Nacional de Seguretat, que estableix les bases de seguretat a les quals es refereix l’apartat segon de l’article 156 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que busca garantir que els sistemes gestionats sota les seves directrius (l’Administració electrònica) estiguin adequadament salvaguardats.

Per protegir la informació personal, utilitzem mesures tècniques i organitzatives que combinen controls de seguretat físics, informàtics i lògics. També ens assegurem que el personal del Consell Comarcal estigui degudament capacitat per protegir la vostra informació personal.

Recollim dades personals a través de la informació que ens faciliteu mitjançant correu electrònic, telèfon, xarxes socials i formularis web, i a través de la informació que recollim de les vostres visites als nostres webs o quan us autentiqueu.

 

Drets amb relació a les dades de caràcter personal i com es poden exercir

 

Podeu exercir, en nom propi o com a titular de la pàtria potestat de menors de 14 anys, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, mitjançant els tràmits creats expressament en el portal de Tràmits i gestions del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Si voleu fer qualsevol consulta, comentari, suggeriment o reclamació sobre com utilitzem les dades personals, ho podeu fer mitjançant el tràmit creat expressament en el portal de Tràmits i gestions del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

 

En el termini d’un mes, el Consell Comarcal us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra sol·licitud. Tenint en compte la complexitat i/o el nombre de les sol·licituds, si és necessari el termini es pot prorrogar dos mesos més. Transcorregut aquest termini sense resposta, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent i exercir accions judicials.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és el titular dels drets de propietat intel·lectual del disseny gràfic i el programari d’aquest web, i dels textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació més enllà de les activitats directament autoritzades per la Llei de propietat intel·lectual i la Llei sobre reutilització de la informació del sector públic, requereixen l’autorització del Consell Comarcal.

DADES DE NAVEGACIÓ

Els sistemes de navegació i els programaris necessaris per al funcionament dels llocs web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús dels llocs web.

 

Llegiu més informació clicant aquí

treball-talent-tecnologia-futur-t-p

Consell Comarcal Alt Penedès

c/ Hermenegild Clascar, nº 1-3. 08720 Vilafranca del Penedès

Tel: (93) 890.00.00- EXTENSIÓ 130 134 i 165

tttpenedes@ccapenedes.cat

© 2021 TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA – PENEDÈS | Avís Legal | Política de PrivacitatPolítica de Galetes | Disseny web: Disculpi Studio

TTT